2021-OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

MARMARİS ENTERNASYONEL YAT KULÜBÜ DERNEĞİ’NİN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Marmaris Enternasyonal Yat Kulübü Derneği’nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2021 günü saat 17:00’de dernek binasında; maske, sosyal mesafe, HES kodu, ateş ölçümü, dezenfektan kullanımı vb. pandemi tedbirleri alınarak aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde; 21.04.2021 günü aynı yer, saat, tedbirler ve gündem ile yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

M.I.Y.C. Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

 1. Açılış, pandemi tedbirlerinin kontrolü, yoklama
 2. Divan Kurulu’nun oluşturulması ve İstiklal Marşı’nın okunması, saygı duruşu
 3. 2019, 2020 mali yılı Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço gelir-gider cetvellerinin ve Denetim Kurulu Raporu’nun görüşülmesi
 4. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibrası
 5. Denetim Kurulu Üyeleri’nin ibrası
 6. 2021 yılı mali dönemi çalışma programı ile yıllık tahmini bütçe gelir-gider cetvellerinin görüşülüp onaylanması
 7. Yönetim Kurulu’na üyelik giriş bedelini ve üye aidatını belirleme yetkisinin verilmesinin görüşülmesi
 8. 3 yıl ve üzerinde aidat borcu olan üyelerin aidat borçlarının affedilerek üyelikten çıkartılması ve bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi
 9. Bağlı bulunduğumuz, üyesi olduğumuz kuruluş veya derneklere temsilci seçmek ve yeni dernek veya kuruluşlara üye olmak için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi
 10. Dernek işleri için Yönetim Kurulu’nun görevlendirme yetkisine sahip olmasının, görevlendirilen kişilerin ulaşım, konaklama vb. giderlerinin dernek tarafından karşılanmasının, bu ödemelerle ilgili Yönetim Kurulu’nun yetkili olmasının görüşülmesi
 11. Organ seçimi A) Yönetim Kurulu Üyeleri B) Denetleme Kurulu Üyeleri
 12. Dilek ve temenniler, kapanış
Paylaş